Gedigen kunskap garanterar bra resultat

Vi tar hand om helheten - från orörd mark till färdig byggnad

KONTAKTA OSS

välkommen till j.anderbert bygg!

Vi är ett byggföretag med säte i Lindesberg. Vi utför både små och större projekt, där vi tar hand om helheten. Företaget har funnits i denna form sedan 2003 och har för närvarande ca 25 anställda.

MILJÖ

Vårt sätt att jobba systematiskt med miljöfrågor är baserade på kraven i ISO 14001:2004 och utgör en integrerad del av vårt verksamhetsledningssystem.

ERFARENHET

Vi har nu flera års erfarenhet av att bygga och renovera små och stora fastigheter. När vi utför ett projekt så tar vi alltid på oss ansvaret för projektet och tar hjälp av underentreprenörer när så behövs.

Pågående projekt

Kvarteret Bagaren, Lindesberg