vår personal

Ägare

Joakim Anderbert

070-548 18 74

jocke@anderbertbygg.se
Projektledare

Fredrik Wadsten

070-551 77 72

fredrik@anderbertbygg.se
Serviceledare

Mikael Lindblom

070-335 23 23

mikael@anderbertbygg.se
Kvalitet och miljö

Muhamed Xhafa

070-958 39 96

meti@anderbertbygg.se
Ekonomichef

Christer Andersson

070-223 34 43

christer@anderbertbygg.se